دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

 

دوره کاردانی

 

 

 

عنوان پایان نامه:

 

موتورهای dc

 

 

 

استاد راهنما :

 

 

 

 

آقای مهندس نیکزاد

 

 

 

 

 

تهیه و تنظیم:

 

داود نظری گنجه

 

 

 

 

 

 

سال تحصیلی 87 ـ86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موتورهاي الكتريكي

يك موتورالكتريكي الكتريسيته رابه حركت مكانيكي تبديل   مي كند.

عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسيته است توسط ‍‍ژنراتور صورت مي گيرد.

 

            
اغلب موتورهای الکتریکی دوارند، اما موتور خطی هم وجود دارد. در یک موتور دوار بخش متحرک که معمولاً درون موتوراست  روتوروبخش ثابت استاتور خوانده مي شود.

                                                                 

انواع موتورها

-1  موتورهاي  DC

2 موتورهاي  AC

 

 

 

           

موتورهاي DC

n       یکی از اولین موتورهای دوار، توسط مايكل فارادي درسال 1821 م ساخته شد.

يك موتوردي سي ماشيني است كه وقتي به آن جريان مستقيم داده مي شودمي تواند براي كارهاي مكانيكي از قبيل به حركت درآوردن پمپ ها گرداندن ماشين هاي ابزار و غيره به كار رود.همچنين از موتورهاي الكتريكي جريان مستقيم به طور وسيعي براي كاربردهاي كه به كنترل سرعت نياز دارد استفاده مي شود.بعضي از اين موارد عبارتند از:پرسهاي دستگاه چاپ. قطارهاي برقي .وسايل نقليه و آسانسورها. موتورهاي جريان مستقيم در اندازه هاي مختلفي از100/1 اسب بخار تا هزارها اسب ساخته مي شود.

سرعت موتور دي سي به مجموعه ای از ولتاژ و جریان عبوری از سیم پیچهای موتور بستگی دارد.سرعت موتور دي سي وابسته به ولتاژ و گشتاور آن وابسته به جریان است. معمولاً سرعت توسط ولتاژ متغیر یا عبور جریان و با استفاده از تپها(نوعی کلید تغییر دهنده وضعیت سیم پیچ) در سیم پیچی موتور یا با داشتن یک منبع ولتاژ متغیر ، کنترل می‌شود.به دليل اينكه این نوع از موتورمی‌تواند در    
سرعت هاي پایین گشتاوری زیاد ایجاد کند معمولااز آن در كاربردهاي كششي نظير لوكوموتيوها استفاده مي كنند.،

 

 

 

 

 

 

ساختمان موتور DC

قسمت هاي اصلي موتوردي سي عبارتند از:

1- آرميچر

2- قطب هاي ميدان تحريك

3- قاب بدنه

4- كاسه موتور(قالپاق ها)

5- جاروبك هاي نگه دارنده

 

 

 

 

ا

نواع موتورهاي دي سي

1- موتورهاي سري

2- موتور شنت(موازي)

3-موتورهاي كمپوند

این سه نوع از نظر شکل ظاهری مشابه اند. تفاوت آنها در ساختمان سیم پیچی کلافهای میدان تحریک و اتصال بین کلافهای میدان و آرمیچر است.

 

موتورهاي سري

موتورهای سری شامل سیم پیچ های میدان متشکل از چندین دورسیم که به طور سری با آرمیچر قرار گرفته اند ، می باشد که در شکل دیده می شود. . این موتور دارای گشتاور راه اندازی زیاد و مشخصۀ سرعت متغیر می باشد . هر چه بار بیشتر باشد ، سرعت آن کاهش می یابد . موتور سری عموماً در جرثقیل های معمولی و کابل دار ، قطارهای برقی و غیره به کار می رود .

                                                                                                

 

                                                              

     موتور شنت (موازی)

شامل یک میدان متشکل از تعداد زیادی دورسیم پیچی است که به طور موازی با آرمیچرمتصل شده است و در شکل دیده می شود. این موتور دارای گشتاور متوسط و مشخصۀ سرعت ثابت می باشد و برای کاربردهایی که احتیاج به سرعت ثابت دارند ، از قبیل پرس مته ای و دستگاههای تراش و غیره به کار می رود.

 

 


                   

 

 

 

موتور كمپوند

در موتورهای كمپوندکه در شکل ديده مي شوند،هرکلاف میدان ترکیبی ازمیدانهای سری وشنت بوده ومتشکل ازدوقسمت می باشد. یک قسمت(میدان سری) به طورسری به آرمیچرمتصل شده وقسمت دیگر(میدان شنت) به است.مشخصات اين موتور تركيبي از موتور سري وموتور شنت مي باشد.                                                

ساختمان کلافهای میدان تحریک

کلافهای میدان سری با دورنسبتاً کم ازسیم کلفت پیچیده می شوند که قطرسیم بستگی به قدرت ولتاژ موتور دارد

کلاف های میدان های شنت شامل تعداد دورهای زیاد از سیم نازک می باشند

كلاف میدان کمپوند ترکیبی از میدان سری و شنت می باشد    

 

اتصال قطب های میدان :

در موتورهای دي سي کلاف های میدان طوری به هم متصل می شوند که پلاریته قطب ها یک در میان شمال و جنوب باشد . بنابراین در موتور دو قطبی یکی از قطبها شمال و دیگری در جنوب است و در یک موتور چهار قطبی قطبها باید یک در میان شمال و جنوب باشد.

                                              

                                    

 

 

موتورهای سري اتصال 

موتورهاي سری به طوری که در شکل نشان داده شده متصل میگردد. میدانها به طور سری متصل شده اند و سپس به طور سری با آرمیچر قرار گرفته اند

 

 

 

 

 

 

 

 


اتصال موتورهاي شنت

موتور شنت طبق شكل زير متصل مي گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اتصال موتور هاي كمپوند

موتور کمپوند طبق شکل زير متصل می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

معکوس کردن جهت گردش موتورهای دي سي

جهت چرخش موتورهاي جریان مستقیم با تغییر جهت جریان آرمیچر یا میدان معکوس می شود . در موتورهای سری روش معمول این است که جهت جریان در آرمیچر را معکوس کنیم.

                                                                                                       

تغییر جهت چرخش یک موتور شنت همانند موتور سری انجام می شود

 

- روشهاي كنترل سرعت 

رابطه سرعت گشتاور موتورهاي dc معادله (1-5 ) نشان مي دهد كه سرعت را مي توان با هر كدام از روشهاي زير كنترل نمود :

1-    كنترل ولتاژ آرميچر

2-    كنترل شار ميدان

3-    كنترل مقاومت آرميچر

-1 كنترل ولتاژ آرميچر

اگر ولتاژ آرميچر يك موتور dc تحريك جداگانه يا تحريك سري كه در يك سرعت پايدار كار مي كند به مقدار كمي كاهش يابد ، آنگاه  جريان آرميچر و بنا براين گشتاور موتور كاهش خواهند يافت . چون گشتاور موتور از گشتاور بار كوچكتر خواهد بود ، شتاب موتور منفي خواهد بود. در نهايت موتور در سرعتي كمتر كه در آن گشتاور موتور و بار برابر هستند مستقر مي شود. اگر ولتاژ آرميچر يك موتور تحريك جداگانه به مقدار بزرگي كاهش يابد ،ممكن است از ولتاژ ضد محركه كوچكترشود .جريان آرميچر معكوس شود و موتور همانند يك ژنراتور كار كرده و گشتاور منفي توليد كند . اين وضيعت ادامه خواهد يافت تا سرعت بحدي كاهش يابد كه نيروي ضد محركه موتور با ولتاژ اعمال شده برابر شود . پس از آن نحوه ادامه كار موتور مشابه حالت اول است كه توضيح داده شد . در مورد يك موتور سري ، حتي هنگاميكه  ولتاژ آرميچر تغيير پله اي بزرگ داشته باشد ، موتوربه صورت ژنراتور كار نمي كند و كاهش سرعت آن فقط به آن علت است كه گشتاور موتور از گشتاور بار كمتر است.

از طرف ديگر ، اگر ولتاژ آرميچر يك موتور dc كه در حالت دائمي كار مي كند ،  افزايش يابد .جريان آرميچر ، و بنابراين گشتاور موتور افزايش خواهند يافت . و موتور شتاب خواهد گرفت ، نتيجتا" سرعت موتور ونيروي ضد محركه افزايش خواهند يافت . در نهايت موتوردر سرعتي بالاتر كه در آن گشتاور موتور با باربرابر مي شود مستقر خواهد شد .

در روند افزايش يا كاهش سرعت ، تغييرات پله اي ولتاژ آرميچر بايستي كوچك باشد . يك تغيير بزرگ در ولتاژ آرميچر باعث ايجاد مقادير بزرگ جريان در آرميچر مي شود كه ممكن است به كموتاتور آن آسيب رسانده و عمر آن كاهش يابد .

با كاهش ولتاژ آرميچر ، موتور مي تواند بر روي هر كدام از منحني ها كه بين منحني سرعت- گشتاور طبيعي و محور گشتاور قرار گيرد ، كاركند. براي يك موتور تحريك جداگانه ، سرعت بي باري نيز تغيير مي كند و مشخصه هاي سرعت گشتاور براي ولتاژ‌هاي مختلف خطوط موازي هستند . چون ولتاژآرميچررا نمي توان از مقدار نامي بيشتر نمود اين روش كنترل سرعت فقط براي كار موتور در  زير مشخصه سرعت گشتاور طبيعي به كار مي رود .

 ويژگي مهم اين روش كنترل سرعت آن است كه شكل و شيب مشخصه هاي سرعت گشتاور با تغيير سرعت عوض نمي شوند . با اين روش يك محركه گشتاور ثابت بدست مي آيد چونكه حد اكثر جريان مجاز آرميچر ، و بنا براين حداكثر ظرفيت گشتاور موتور براي تمام سرعتها ثابت باقي مي ماند .

ولتاژ dc متغيير با استفاده از هركدام از مبدلهاي نيمه هادي زيرمي تواند به دست آيد:

1-    يكسو كننده كنترل شده ( يا مبدل ac به dc ).

2-    برشگر ( يا مبدل dc به dc ).

 

- كنترل ميدان

اگر در يك موتور تحريك جداگانه يا سرعت خاصي مي چرخد، ميدان تضعيف شود ، نيروي ضد محركه القايي آن كاهش مي يابد . به دليل كوچك بودن مقاومت آرميچر مقدار افزايش در جريان آرميچر نسبت به مقدار كاهش ميدان بسيار بزرگتر خواهد بود . در نتيجه با وجود تضيعف ميدان گشتاور بطور قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد به نحوي كه از گشتاور بار بيشتر مي شود . فزوني گشتاور موتور بر گشتاور بارموجب شتاب گيري موتور و افزايش ولتاژ القايي آرميچر مي شود . در حاليكه ميدان موتور تضعيف شده نهايتا موتور در سرعتي بالاتر از سرعت قبل مستقر مي شود ، كه در آن گشتاور موتور با گشتاور بار برابر است. هر تضعيف شديدي در ميدان منجر به ايجاد جريان هجومي خطرناكي ميشود لذا تضعيف ميدان بايستي به آرامي و به تدريج انجام شود .

از طرف ديگر ، هنگامي كه ميدان يك موتور تحريك جداگانه زياد مي شود ، ولتاژ القايي افزايش مي يابد و اغلب از ولتاژ منبع بيشتر مي شود . پس ، جريان آرميچر نه فقط كاهش مي يابد بلكه جهت آن نيز اغلب عوض مي شود . در اينحالت موتور همانند يك ژنراتور كار مي كند و به منبع انرژي مي دهد . اين انرژي از انرژي جنبشي موتور و بار گرفته مي شود . يك كاهش سريع در سرعت رخ مي دهد و نهايتا موتور در يك سرعت جديد كمتر  از سرعت قبل ، مستقر مي شود كه در آن گشتاور موتور و بار برابر هستند . در موتور سري افزايش ميدان ، جريان آرميچر را به نسبت بيشتري افزايش مي دهد ( اما جهت آن عوض نمي شود ) . چون گشتاور موتور از گشتاور بار كمتر است ، سرعت موتور كم مي شود و نهايتا در سرعتي پايين تر مستقر مي شود كه در آن گشتاور موتور و بار هم برابرهستند.

در يك شار تضعيف شده ، براي يك افزايش معين در گشتاور ، جريان آرميچر . بنابر اين افت ولتاژ آرميچر به نسبت بيشتري افزايش مي يابند . نتيجتا نيروي ضد محرك القايي ، و بنا بر اين سرعت نيز به نسبت  بيشتري  افت مي كنند . پس هر چه شار كمتر باشد ، شيب منحني ها ي سرعت گشتاور بيشتر است . در مقادير كم شار ، اگر مقدار گشتاور كم باشد، يك كاهش در شار ممكن است حتي منجر به كاهش در سرعت بشود .

در مورد يك موتور شنت ، كمترين سرعت قابل حصول متناظر با حد اكثر تحريك و بدون حضور هيچ مقاومت خارجي در مدار تحريك است. در مورد  يك موتور تحريك جداگانه كمترين سرعت توسط گرماي توليد شده در سيم‌بندي تحريك و اشباع مدار مغناطيسي معين مي‌شود چون در تحريك كامل ، ماشينهاي جديد در مقدار قابل ملاحظهاي از اشباع مدار مغناطيسي كار مي‌كنند. سرعت فقط به مقدار كمي در زير مشخصه سرعت- گشتاور طبيعي مي تواند كاهش يابد . حداكثر سرعت توسط ناپايداري موتور ناشي از اثر ضد مغناطيسي عكس العمل آرميچر در يك ميدان ضعيف و همچنين تحمل مكانيكي موتور محدود مي شود . در موتورهاي dc با طراحي عادي ، رساندن سرعت به 5/1 تا 2 برابر سرعت نامي و در موتورهاي با طراحي مخصوص ، رساندن سرعت به 6 برابر سرعت نامي امكان پذير است. براي جلوگيري از ناپايداري ، در موتورهاي تحريك جداگانه از يك سيم بندي سري با ميدان نسبتا ضعيف كه به ميدان اصلي كمك ميكند، استفاده مي شود. در بارهاي سنگين لحظهاي، يك جريان بزرگ، ميدان را تقويت ميكند و سرعت موتور تمايل به كاهش پيدا مي كند .

كنترل ميدان موتورهاي تحريك جداگانه و شنت ، يك كنترل در قدرت ثابت فراهم    ميآورد، چونكه حداكثر قدرت موتور در تمامي سرعتها تقريبا" باقي  ثابت مي ماند . فرض مي شود كه حداكثر جريان مجاز آرميچر   هنگاميكه ميدان تضعيف مي شود، عوض نمي شود . در جريان آرميچر برابر با   ، ولتاژ ضد محركه القايي E در تمام سرعتها به علت ثابت بودن ولتاژ تغذيه در مقدار v ، ثابت باقي مي ماند . در نتيجه حداكثر قدرت حاصله موتور       EI  در تمام محدوده سرعت ثابت باقي مي ماند و حداكثر گشتاور بطور معكوس با سرعت تغيير مي كند.

اين فرض كه حداكثر جريان مجاز آرميچر با كاهش شار عوض نمي شود ، بطور تقريبي قابل قبول است . زيرا عكس العمل آرميچر در شرايطي كه شار اصلي كاهش مي يابد بنحو موثرتري بر شار تاثير مي گذارد ، بنا براين حداكثر جرياني كه موتور مي تواند عبور دهد بدون آنكه در كموتاتور آن جرقه ايجاد شود كاهش مي يابد ، و موجب كاهش حداكثر قدرت مجاز توليدي در سرعتهاي بالا مي شود . در يك موتور تحريك جداگانه، كنترل شار با تغييرات ولتاژ سيم پيچي تحريك توسط يك يكسو كننده قابل كنترل يا يك برشگر ، بسته به اينكه منبع موجود acيا dc باشد انجام مي شود .

موتورهاي با اندازه كوچك به صورت شنت بسته مي شوند ، و تغييرات  شار با وارد كردن يك مقاومت متغير درمدار تحريك به دست مي‌آيد.در يك موتور سري ، كنترل‌شار با اتصال يك مقاومت انشعابي به دو سر سيم پيچي تحريك ، حاصل مي‌شود.

 

-3 تركيب روشهاي كنترل ولتاژ آرميچر و ميدان

در محركههايي كه كنترل سرعت در محدوده اي وسيع ضروري است ، دو روش كنترل ولتاژ آرميچر و ميدان با هم تركيب مي شوند . در روش كنترلي ولتاژ آرميچر امتياز ثابت ماندن حداكثر ظرفيت گشتاوري ماشين در تمامي سرعتها وجود دارد . لذا در هر جايي كه امكان داشته باشد اين روش بكار گرفته مي شود ، و از روش كنترل ميدان براي دستيابي به سرعتهايي كه با روش كنترل ولتاژ آرميچرقابل حصول نيستند ، استفاده مي شود . در چنين محركه هايي ، سرعت مربوط به حالتي كه ولتاژ آرميچر در مقدار نامي و تحريك هم كامل است ، سرعت مبنا ناميده مي شود. اين سرعتي است كه موتور در آن بر روي مشخصه سرعت گشتاور طبيعي كار مي كند . از حالت سكون تا سرعت نامي تغييرات سرعت با كنترل ولتاژ آرميچر به دست مي آيد و در اين محدوده سرعت ، ميدان در مقدار نامي خود ثابت نگاه داشته مي شود . سرعتهاي بالاتر از سرعت مبنا با روش كنترل ولتاژ آرميچر نمي توانند به دست آيند چونكه ولتاژ آرميچر موتور نبايستي  از مقدارنامي بيشتر شود . بنا براين ، سرعتها ي بالاتر از سرعت مبنا با روش كنترل ميدان به دست مي آيند اين نوع محركه ها عبارتند از غلطكها ي نورد ، كاربردهاي كششي ( قطارها) و غيره . 

 

- كنترل مقاومت آرميچر

اشكال اصلي اين روش كنترل سرعت بازده كم آن مي باشد . براي مثال ، براي باري با گشتاور ثابت كل قدرت ورودي به موتور ( تحريك سري و جداگانه ) و مقاومت سري، مقدار ثابتي است ، درهمان در حاليكه قدرت تحويلي به بار متناسب با سرعت كاهش     مي يابد . بنا بر اين درصد بازدهي موتور همان درصد سرعت نسبت به سرعت نامي آن است، بدين معني كه در سرعتي معادل 10 درصد سرعت نامي بازدهي موتور دقيقا 10 درصد است.

در روش كنترل آرميچر شكل منحني هاي سرعت گشتاور در يك موتور تحريك جداگانه ( يا شنت) از حالت سرعت تقريبا ثابت براي تمام گشتاورها به يك حالت سرعت متغير عوض مي شود . به همان دليل و به سبب بازدهي كم ، از اين روش براي كنترل موتورهاي تحريك جداگانه بندرت استفاده مي شود مگر براي رسيدن به  سرعتها يي كه براي لحظات بسيار كوتاه ضروري باشند .

براي محركه هايي كه در سرعتها ي پائين و به صورت تكراري و كوتاه مدت كار ميكننده، كاهش بازدهي كه محركه زياد نخواهد بود . به دليل سادگي و پادين بودن هزينه اوليه ، اين روش براي محركههايي با كار تكراري كوتاه مدت كه از موتورهاي سري استفاده مي كنند كاملا مناسب و اقتصادي است .

ـ راه اندازي

حداكثر جرياني كه از يك موتور  dcدر حالت هاي گذاري كوتاه مدت مي تواند عبور كند ، جرياني است كه يك كمو تاسيون بدون جرقه  داشته باشد و از نقطه نظر تئوري ، با بكار گيري سيم پيچي هاي جبران ساز در تمامي مقادير سرعت و جريان مي توان ولتاژ هايي را كه با كموتا سيون جريان مخالفت كرده و ايجاد جرقه  مي كنند ، بطور كامل حذف نمود. اما در عمل مشاهده شده است كه با افزايش مقدار جريان ،كامل انجام نمي شود و با عبور جريان از يك حد معين ، جرقه پديدار مي شود.

اگر موتور با ولتاژ نامي راه اندازي شود ، براي يك موتور با اندازه متوسط ، جريان به حدود 20 برابر جريان نامي خواهد رسيد . جرياني به اين بزرگي منجر به جرقه هاي شديد در كموتا تور و افزايش بيش از حد درجه حرارت در سيم پيچ هاي موتور شده و به آن آسيب ميرساند . بنا بر اين محدود نمودن جريان به يك حد بدون خطر در زمان  راهاندازي و ضروري مي شود . اينكار با كاهش ولتاژ دو سر موتور در لحظه راه اندازي و افزايش تدريجي آن با سرعت گرفتن موتور حاصل ميشود .

ولتاژ موتور با كاهش ولتاژ منبع يا با ايجاد افت قسمتي از ولتاژ منبع بر روي يك مقاومت سري شده با موتور، انجام ميشود. در كاربردهايي كه به سرعت قابل تنظيم نياز دارند، يك كنترل كننده براي كنترل سرعت موتور فراهم مي شود . همين كنترل كنندهها براي محدود نمودن جريان موتور در مدت راه اندازي مي تواند گرفته شود . در موارديكه كنترل سرعت ضروري نيست ، براي محدود نمودن جريان از يك راه انداز استفاده ميشود. در موارد يكه راه اندازي مكرر لازم نيست، با قرار دادن يك مقاومت اضافي چندين قسمتي درمدار آرميچر و خروج تدريجي آن از مدار به نحوي كه جريان موتور از حد سالم و بي خطر بيشتر نشود و در ضمن گشتاور توليدي موتورهمواره از گشتاور بار بزرگتر بماند، راه اندازي انجام مي شود. اين روش بطور گسترده بكار گرفته مي شود.

 

– توصيه هايي درمورد موتورهاي برق :

1- انتخاب موتورهاي پربازده براي بهره برداري بلند مدت و متناسب با گشتاور مكانيكي مورد نياز

2- محل استقرار موتورها مي بايد به گونه اي باشد , كه گرماي حاصل از موتورها به آساني تهويه شود .

3- بررسي مقدار توان راكتيو و در صورت نياز طراحي و نصب خازن مناسب در كنار مصرف كنندگان مجهز به موتور

4- بررسي استفاده از مبدل فركانس براي تغيير سرعت موتورهاي آسنكرون به تناسب نياز

5- بهتر است موتورها با بارنامي كار كنند و با برنامه ريزي مناسب از قطع و وصل بيش از حد آنها جلوگيري شود ( خاموش بودن موتورها در ساعات غيرضروري  )

نگهداري موتورهاي جريان مستقيم :

موتورهاي جريان مستقيم به علت عمل يكسو سازي مكانيكي كه درآنها انجام ميشود , داراي اجزايي هستند كه پيوسته به تعمير و نگهداري نياز دارند . براي حفظ يا ثابت نگه داشتن بازده موتور , رعايت موارد زير بايسته است :

الف ) بازديد كموتاتور ( از لحاظ تشكيل لايه قهوه اي بر روي آن )

ب ) زدودن آلودگي روي كموتاتور

ج ) تراشيدن لايه هاي ميكا در بين هاديهاي كموتاتور و تراشيدن لبه هاديها

د ) تعويض كل جارو بكهاي ماشين در صورت نياز به تعويض بعضي از آنها

 

تعمير موتور وعیب یابی اشكالات ممكنه:

1- اگر موتور با روشن کردن کلید بکار نیفتد ، عیب ممکن است به علل زیر باشد :

الف – فیوز یا مدار محافظتی باز است .

ب- جاروبکهای کثیف یا عایق شده است .

ج- میدان تحریک ، اتصال کوتاه شده یا ببدنه وصل می باشد .

د- آرمیچر یا کلکتور اتصال کوتاه شده است.

ه- یاطاقانها ، فرسوده شده اند.

و- جاروبک نگهدار ببدنه وصل شده است .

ز- اضافه بار موجود است.

ح- کنترل کننده خراب و ناقص است .

2- اگر موتور کند کار کند ، عیب ممکن است بعلل زیر باشد :

الف – آرمیچر یا کلکتور اتصال کوتاه شده .

ب- یاطاقانها ، فرسوده شده اند.

ج- کلافهای آرمیچر قطع شده است.

د- جاروبکها خارج از وضعیت خنثی قرار گرفته اند.

ه- اضافه بار موجود است.

ولتاژ غلط است

3- اگر موتور سریعتر از سرعت اسمی بچرخد ، عیب ممکن است بعلل زیر باشد :

الف – مدار میدان شنت باز است  .

ب- موتور سری بدون بار کار می کند.

ج- میدان تحریک اتصال کوتاه شده یا ببدنه وصل میباشد .

د- اتصال نقصانی در یک موتور کمپوند.

4 -اگر موتور جرقه بزند، عیب از علل زیر باشد :

الف – تماس ضعیف جاروبکها روی کلکتور .

ب- کلکتور کثیف شده است.

ج- پلاریته غلط قطب کمکی .

د- میدان اتصال کوتاه شده یا ببدنه اتصال یافته .

و- سرهای سیم آرمیچر برعکس شده است.

ز- اتصال غلط سرهای سیم.

ح- جاروبکها در خارج از محل خنثی قرار گرفته اند.

ط- مدار میدان قطع (باز) است .

ی- تیغه های کلکتور بلند و کوتاه است.

ک- عایق میکا بین تیغه ها بلند تر از تیغه های کلکتور است.

ل- آرمیچر نامتعادل است.

5- اگر موتور با سر و صدا کار کند ، عیب ممکن است از علل زیر باشد :

الف – یاطاقانها ، فرسوده شده اند.  .

ب- تیغه های کلکتور بلند و کوتاه است.

ج-  کلکتور ناصاف است.

د- آرمیچر نامتعادل است .

6- اگر موتور در هنگام کار داغ کند، عیب ممکن است از علل زیر باشد :

الف – اضافه بار موجود است .

ب- موتور جرقه می زند

ج-  یاطاقانها سفت (تنگ) است .

د- کلافها اتصال کوتاه شده است .

و- فشار بیش از حد روی جاروبکها وجود دارد

_ عوامل فرسودگي و كاهش بازده موتورهاي برق :

الف ) آلودگي محيط كارموتور براثر گردوغبار , رطوبت و بخار روغن

ب ) افزايش بيش از اندازه درجه حرارت محيط كار موتور

ج ) عدم روغنكاري منظم

کاربرد موتورdc

از موتورهاي جريان مستقيم مغناطيس دايم به علت کارآيي بالا، سهولت استفاده، آسان نمودن کارها، گشتاور راه اندازی بالا، راه اندازی در زیر بار و ... به وفور استفاده مي‌شود.

از جمله موتورهاي برف پاک کن، فن رادياتور، شيشه بالابر،پمپ شيشه شوي، محرک‌هاي فقل دربها، آنتن ، محرک صندلي، محرک سفق، تغيير وضعيت چراغ‌ها در صنعت خودروسازی، موتور های اسیاب ، اب میوه گیری، موتور سشوار، در لوازم الکترونیکی بعنوان فن، در لوازم صوتی ، در دندان پزشکی ، در كاربردهاي كششي نظير لوكوموتيوها ،  منبع انرژي براي تحريك مولدهاي نيروگاهي ، ماشينهاي خودكار، هواپيماها، جوشكاري با قوس الكتريكي، قطارهاي راه آهن، اتوبوسهاي برقي، زير درياييها  و ... اشاره کرد

 

 

 

 تاريخ : چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۸۷ | 22:57 | نویسنده : داوووووود |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.